Qualites...ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Call Center : 02-5420975-6, 099-4403666
 
เลือกภาษา :
 
 
 
 
 

 
 
เอนไซม์...กุญแจแห่งชีวิต
 
เราจะคิดค้นและพัฒนาสูตร เน้นหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ใช้แล้วเห็นผลได้จริงโดยใช้องค์ความรู้ด้านโภชนาเภสัชภัณฑ์ที่ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้และตลาดเพื่อให้แบรนด์ของเรามีศักยภาพเป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
 
สุดยอดเอนไซม์...ที่เหนือกว่าเอนไซม์คุณภาพระดับโลก
 
สูตร ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน
(อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 
 
 
 
 

 
ประวัติและความเป็นมาของบริษัท
 
 
“ ถ้าคุณผลิตเอนไซม์ คุณจะช่วยชีวิตคนได้อีกเป็นจำนวนมาก” เป็นคำกล่าวของท่าน ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน(อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่กล่าวกับคณะผู้ก่อตั้ง บริษัท เอ็ม.เอส.วาย.39 จำกัด ซึ่งมีความสนใจและได้ทำวิจัยเรื่องเอนไซม์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนั้น เป็นแรงบันดาลใจเริ่มต้นให้กับคณะผู้ก่อตั้งของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามสโลแกน “ควอลิเทส สุดยอดเอนไซม์ (Beyond Enzyme) ที่เหนือกว่าเอนไซม์ คุณภาพระดับโลก สูตร ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)”  
 
 
เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100 % จากแหล่งผลิตที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก คือ ประเทศไทย ผ่านกระบวน การผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP, FDA, ฮาลาล ผนวกกับองค์ความรู้ของ ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์  วรคามิน และความชำนาญของนักวิทยาศาสตร์ – นักวิจัยชาวสวีเดนและชาวไทย ที่มีมายาวนานกว่า 25 ปี
 

  เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  “ควอลิเทส”
 
       อันทรงคุณค่า 
 
             สุดยอดเอนไซม์...ที่เหนือกว่าเอนไซม์
 
                   คุณภาพระดับโลก                  
 
                           สูตร ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์  วรคามิน 
                            (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 
VISION
 
วิสัยทัศน์ : เราจะคิดค้นและพัฒนาสูตร เน้นหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ใช้แล้วเห็นผลได้จริง
              โดยใช้องค์ความรู้ด้านโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้และตลาด
              เพื่อให้แบรนด์ของเรามีศักยภาพ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
 
Certificate
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน
Prof.SomsakVarakamin,
M.D., Dr.PH.
 
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายการแพทย์
บริษัท เอ็ม.เอส.วาย.39 จำกัด
 
ประธานที่ปรึกษาทางการแพทย์
วิลล่า เมดิก้า(ประเทศไทย)
 
คุณธีรเดช เลิศสัฒนนนท์
ประธานบริษัท เอ็ม.เอส.วาย.39 จำกัด
 
คุณวุฒิทางการศึกษา :
 
• สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Dr.PH.)
   Tulane University สหรัฐอเมริกา
• สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.PH.)
   Tulane University สหรัฐอเมริกา
• แพทย์ศาสตรบัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล
• นิติศาสตร์ 02 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มัธยมศึกษา : วชิราวุธวิทยาลัย, อำนวยศิลป์, เตรียมอุดมฯ,
   วัฒนศิลป์ฯ
 
 
ประวัติการทำงาน :
 
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ผู้อำนวยการโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข
• อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• อธิบดีกรมอนามัย
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.อำนวย วีรวรรณ)
• กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร
.
คณะผู้บริหาร และบุคลากร
 
เกียรติคุณ :
 
• สอบได้ที่ 1 ของประเทศไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 สายวิทยาศาสตร์
• นักเรียนเก่าที่มีผลงานดีเด่น (Outstanding Alumnus) ของมหาวิทยาลัย Tulane สหรัฐอเมริกา
• นักวิจัยดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ
• ปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)
• รางวัลสังข์เงินนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น
• ได้รับการจารึกชื่อในหอเกียรติยศ (Hall of Fame) กระทรวงสาธารณสุข
 
 
ผลงานทางวิชาการ :
 
• A Brief Look at Thailand’s National Family Planning Program
• Health Problems in Thailand
• The Concept and Scope of family Health
• Interaction between Family Planning and Health
• The postpartum Approach of family planning
• Follow – up Study of Vasectomy Case Performed by Physicians and Paramedic
• Model of Integrated Family Health and Family Planning Services for Rural Areas
• Pilot Study on the Training of Paramedics for mail Sterilization
• Abortion study: Attitude of Medical Student and Physician Toward Abortion
• A Pilot Project to prevent Uncompleted Abortion Through Contraception Services
• A Report of the seminar on Recent Research on family Planning in Thailand
• Postpartum Tubal Ligation by Nurse-Midwives in Thailand : A file Trial Thailand
• Perception and Acceptability of Norplant Implants in ThailandBook : Water for Life (in Thai)
• Book : Enzyme : The Key of Life (in Thai)
• Book : Food of The future (in Thai)
• Book : The Magic Magnesium (in Thai)
• Book : Beauty Secret ; The untold story (in Thai)
• Book : Omega-3 Amazing Fish oil (in Thai)
• Book : King of Herbs (in Thai)
• Book : Stem Cell ; Hope for the Hopeless (in Thai)
• Book : Beta Glucan ; The World’s Most Powerful Immune Booster Known to Man (in Thai)
• Book : Pomegranate (in Thai)
• Book : Jiaogulan (in Thai)
 
 
ควอลิเทส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควอลิเทส สุดยอดเอนไซม์ (Beyond Enzyme)
ที่เหนือกว่าเอนไซม์คุณภาพระดับโลก
สูตร ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็ม.เอส.วาย.39 จำกัด
56/5 ซอยลาดพร้าว 91(เกษร) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 02-5420975 - 6 Fax : 02-5421764
Line : @qualites_enzyme  (มีแอดด้วยนะคะ)
Copyright © 2016 qualitesthai.com All Rights Reserved.