Qualites...ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Call Center : 02-5420975-6, 099-4403666
 
เลือกภาษา :
 
 
 
 
 

 
 
เอนไซม์...กุญแจแห่งชีวิต
 
เราจะคิดค้นและพัฒนาสูตร เน้นหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ใช้แล้วเห็นผลได้จริงโดยใช้องค์ความรู้ด้านโภชนาเภสัชภัณฑ์ที่ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้และตลาดเพื่อให้แบรนด์ของเรามีศักยภาพเป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
 
สุดยอดเอนไซม์...ที่เหนือกว่าเอนไซม์คุณภาพระดับโลก
 
สูตร ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน
(อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ควอลิเทส คืออะไร
 
คำตอบ :  (อ่านเพิ่มจากเอกสารอ้างอิงจากทีมวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ด้านล่างทั้งหมด) ผลิตภัณฑ์จากเอ็นไซม์ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่าง ๆ ว่ามีความปลอดภัยสูง ไม่มีผลข้างเคียง มี อย. เรียบร้อย รับรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอนไซม์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทย
 
 
2.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ควอลิเทส เห็นว่ารักษาโรคโน้น โรคนี้ได้ มันเป็นยาหรือเปล่า  
 
คำตอบ :  (คำตอบอาจจะยาวไปหน่อยนะครับ/ค่ะ )ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ จะช่วยให้การทำงานของระบบลำไส้เล็กกลับอยู่ในสภาวะที่สมดุล หากจะอธิบายว่า ทำไมร่างกายของผู้ที่เกิดโรคต่างหลังรับประทานผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ จะมีอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ บางราย ร่างกายกลับมา เป็นปกติ เหตุก็คือ การรักษาสมดุล และการเสียสมดุลของร่างกายกลับมาทำงานได้ตามปกติ การรักษาสมดุลและการเสียสมดุลการทำงานของร่างกายการควบคุมปริมาณกลูโคสในร่างกายเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นตัวบ่งชี้ว่าร่างกายทำงานอยู่ในภาวะที่สมดุลหรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกายได้ง่ายขึ้น ถ้าเราทำการพิจารณาปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาสมดุลของปริมาณน้ำตาลในกระแสโลหิต ซึ่งประกอบด้วย ฮอร์โมนอิซูลิน ฮอร์โมนกลูคากอน ฮอร์โมนซีเปบไทด์ ฮอร์โมนอินครีติน เอนไซม์ต่าง ๆ ตับอ่อน ตับ ลำไส้เล็ก เซลล์ผลิตภูมิคุ้มกันบริเวณลำไส้เล็ก จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบในกระบวนการนี้มากมาย ดังนั้นถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้ป่วยเป็นเบาหวานได้ ทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลที่เบาหวานถูกจัดให้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของทุกคนได้ดีขึ้น เนื่องจากเบาหวานสามารถนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคไต การหมุนเวียนโลหิตผิดปกติ อัมพาต แพ้ภูมิตัวเอง มะเร็ง การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ตาบอด แผลเรื้อรัง ฯลฯ
 
ลำไส้เล็ก คือ ศูนย์กลางควบคุมการรักษาสมดุลของร่างกาย
 
เป็นความจริงที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ลำไส้เล็กมีหน้าที่รับผิดชอบกว่า 90% ในการจัดการลำเลียงสารอาหารไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย สารอาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ให้อยู่ในสภาวะปกติ ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล สารอาหารเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ เราได้รับ สารอาหารจากการรับประทานอาหาร สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ คาร์โบไฮเดรท กรดไขมันจำเป็น และกรดอะมิโนจำเป็น นอกจากนี้เซลล์ยังต้องการ น้ำและออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสมอีกด้วย ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นภาพรวมของการรักษาสมดุลของร่างกายโดยมีลำไส้เล็กเปรียบเสมือนโรงงานที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งสารอาหาร และสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเซลล์
 
- ลำไส้เล็กพร้อมด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำการผลิตเอนไซม์ ฮอร์โมน โปรตีน ฯลฯ ที่จำเป็นในการสื่อสารระหว่างเซลล์และอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดเบาหวานรวมทั้งโรคต่าง ๆ ที่จะตามมา และยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในกระแสโลหิตให้เป็นปกติด้วย
 
- ลำไล้เล็กที่มีสุขภาพดีบ่งบอกถึงร่างกายที่มีสุขภาพดี ซึ่งจะสามารถควบคุมการทำงานของระบบอันละเอียดอ่อนและซับซ้อนนี้ให้ดำเนินไปโดยปกติ แต่ก็อาจเกิดความผิดปกติขึ้นได้เนื่องจาก วิถีชีวิตสมัยใหม่ที่รีบเร่ง การบริโภคอาหารที่ผลิตแบบอุตสาหกรรม ยา ความเครียด สิ่งแวดล้อม การติดเชื้อต่างๆ เช่น ไวรัส รา แบคทีเรีย การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของลำไส้เล็กเสื่อมถอยลง รวมทั้งประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ผลิตภูมิคุ้มกันบริเวณลำไส้เล็กบกพร่องไปด้วย ภูมิคุ้มกันที่ผลิตขึ้นในบริเวณนี้เป็นระบบน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ผนังลำไส้เล็ก เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยปกป้องร่างกายจาก การได้รับเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น รา ไวรัส แบคทีเรีย
 
- ส่วนประกอบสำคัญของอาหารที่เราบริโภคเป็นประจำทุกวัน ได้แก่ แร่ธาตุ วิตามิน สารอาหารจากพืชผัก กรดอะมิโน กรดไขมัน ฯลฯ ร่างกายไม่อาจทำการย่อยได้ทั้งหมด จึงเป็นเหตุให้เสียสมดุลการทำงาน ทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมของกลูโคสผิดปกติ จึงทำให้ป่วยเป็นเบาหวานได้ในที่สุด
 
- การรักษาเบาหวานจากที่ได้อธิบายเกริ่นนำมาทั้งหมดนี้ นำไปสู่ข้อสรุปเพียงประการเดียว นั่นคือ เบาหวานสามารถรักษาได้โดยการปกป้องลำไส้เล็กให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ การที่ลำไส้เล็กและระบบน้ำเหลืองของลำไส้เล็กทำงานได้ตามปกติจะทำให้ เกิดการสังเคราะห์ฮอร์โมนต่าง ๆ ได้แก่ ฮอร์โมนอินซูลิน ฮอร์โมนกลูคากอน ฮอร์โมนซีเปบไทด์ ฮอร์โมนอินครีติน และเอนไซม์ที่สำคัญ 2 ชนิด ได้แก่ โซเดียมไอออน-โพแทสเซียมไอออน-เอทีพีเอส และเอนโดธาเลียน-ไนตริก-ออกไซด์-ซินเทส สามารถดำเนินไปได้เป็นปกติเช่นกัน ความสำเร็จที่ผ่านมาของ บริษัทฯ และทีมวิจัย ของ ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์  วรคามิน (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์จากเอ็นไซม์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ร่างกายที่เสียสมดุลกลับคืนสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานรวมทั้งผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ที่มีต้นเหตุจากเบาหวาน เช่น ไตวาย สามารถกลับมามีสุขภาพดีได้อีกครั้ง
 
 
3.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอ็นไซม์ควอลิเทส  สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยทุกโรคหรือไม่? 
 
คำตอบ :  ใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะป่วยหรือไม่เพราะไม่ใช่ยาไม่มีผลข้างเคียงสำหรับผู้ที่เป็นโรคไต ควรรับประทานน้ำตามปริมาณที่แพทย์ระบุ เพราะผู้ที่เป็นโรคไตนั้นทานน้ำมากไม่ได้ครับ/ค่ะ
 
 
4.
คำถาม :  ผู้ป่วยใช้ ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส แล้วจะเห็นผลได้ในกี่วัน?
 
คำตอบ :  ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายว่าเป็นโรคอะไรหรือเซลล์ของคนๆนั้นว่าชำรุดหรือเสื่อมขนาดไหน ถ้าชำรุดหรือเสื่อมมากอาจจะใช้เวลาหลายวัน อย่างที่เรียนแล้วว่าผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ จะทำให้ระบบการทำงานของลำไส้เล็กดีขึ้น เมื่อลำไส้เล็กดีแล้ว ความสมดุลของร่างกายก็จะดีไปด้วย เพราะร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ ขบวนการของร่างกายจะเริ่มปรับตัวให้อยู่ในสภาวะปกติ สำหรับการรับประทานผลิตภัณฑ์จากเอ็นไซม์เสริมนั้น มีข้อจำกัดเรื่องของการใช้ภาษาพูด หรือภาษาเขียนอยู่มากพอสมควร  เช่น คนทั่วไปที่รับประทานอาหารเสริมตัวเขาเองสามารถพูดได้ว่า อาการดีขึ้นกว่าเดิม ทุเลาลงเบาบางลงเยอะเลย  ตอนนี้เหมือนคนเป็นปกติทั่วไป ทำงานได้เหมือนเดิม ไม่ปวดหัว น้ำตาลในกระแสโลหิตเป็นปกติ ความดันปกติ ไขมันในเลือดปกติ ที่เคยเป็นหลาย ๆโรคกลับมาเป็นปกติ คนไข้พูดได้ คนที่รับประทาน และมีประสบการณ์พูดได้ แต่คนขาย หรือจำหน่ายพูดไม่ได้ ห้ามพูด 
 
สรุป การพูดลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้ที่รับประทานพูดได้ฝ่ายเดียว
 
 
5.
คำถาม :  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส แล้ว ทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่เคยมีเยอะตั้งแต่ 140,150,200, หรือบางมากกว่า 300 ก็มี บางท่าน 500 ก็เคยพบ หลังรับประทานผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ แล้ว น้ำตาลลดลง จนบางท่านหมอสั่งลดยา หรืองดยาไปเลยก็มี
 
คำตอบ :  ตามที่ได้ยินได้ฟังมาค่อนข้างเยอะ ที่ทานแล้วได้ผลดีมาก ๆ บางคนเห็นบอกว่าจะต้องถึงขนาดต้องตัดขา แต่พอรับประทานไปแล้ว แพทย์พบว่า แผลลักษณะนี้ไม่ควรตัด ดังนั้นขาทั้งสองข้างของท่านนั้นก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิม บางท่านนั้นเป็นโรคเบาหวานมานานนับสิบปี แต่พอมารับประทานผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์  ร่างกายก็ดีขึ้น บางท่านก็งดยาไปเลยก็มี
 
 
6.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง? 
 
คำตอบ :  คงตอบได้ว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ นั้น จะเข้าไปช่วยให้กระบวนการของการทำงานของลำไส้เล็กดีขึ้น เมื่อลำไส้เล็กดีขึ้น ร่างกายก็จะปรับความสมดุลตามที่ได้อธิบายให้ทราบไปแล้ว
 
 
7.
คำถาม :  ถ้า ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  ดีจริง เหตุใดโรงพยาบาลจึงไม่นำเข้าไปใช้ในการรักษา? 
 
คำตอบ :  เนื่องจากโรงพยาบาลมียาปฏิชีวนะ และยาอื่น ๆ ซึ่งใช้ในการรักษาอยู่แล้ว หายบ้างไม่หายบ้างก็มี แม้แต่บางครั้งยาบางชนิดก็มีผลข้างเคียง ซึ่งจะสังเกตุได้ในซองยาที่เขียนไว้ว่า
 
“ยาทุกชนิดเป็นอันตราย แม้จะเป็นอันตรายตามกฎหมายแพทย์ก็สามารถสั่งยาให้คนกินได้”
 
 
8.
คำถาม :  ใช้ ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  แล้วมีผลข้างเคียงหรือไม่?
 
คำตอบ :  ไม่มีผลข้างเคียง เพราะโรงงานที่ผลิตก็ได้มาตรฐาน GMP ได้ อย. มีหลายสถาบันให้การรับรองความปลอดภัย ปราศจากสารใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
 
 
9.
คำถาม :  จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ควอลิเทส อย่างต่อเนื่องหรือไม่ หากอาการของผู้ป่วยดีขึ้นแล้วหรือกลับมาเป็นปกติ?
 
คำตอบ :  สาเหตุสำคัญที่ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยเนื่องจากเซลล์ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ มีสารเคมีต่างตกค้างอยู่ในร่างกายของเรา ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นหากท่านใช้ ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ แล้วเซลล์ในร่างกายแข็งแรงอย่างถาวร ท่านจึงไม่จำเป็นต้อง รับประทาน ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ อย่างต่อเนื่อง แต่หากท่านคิดว่าท่านยังมีสารอาหารสะสมอยู่ ในร่างกายของท่านมากเกินไป หรือ ท่านเคยได้รับสารพิษสะสมไว้ในร่างกายมากเกินไป หรือได้รับสารพิษและอนุมูลอิสระเป็นประจำทุกวัน ท่านควรใช้ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ เป็นประจำเพื่อรักษาสุขภาพของท่านเอง
 
 
10.
คำถาม :  สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  พร้อมกับยาของหมอได้หรือไม่?
 
คำตอบ :  ท่านสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ พร้อมกับยาปฏิชีวนะของแพทย์ได้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของยาปฏิชีวนะใด ๆ
 
 
11.
คำถาม :  มีผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  แล้วไม่ได้ผลบ้างหรือไม่?
 
คำตอบ :  จากสถิติการใช้ ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ป่วยที่ใช้แล้วไม่เห็นผล เพราะผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ นับว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ทุกท่านได้รับการอบรมมาอย่างต่อเนื่องในการแนะในเรื่องต่างๆของผลิตภัณฑ์ การที่จะให้สุขภาพดีได้นั้นต้องอาศัย 4 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อากาศ อารมณ์ ซึ่งผู้ที่ป่วย หรือไม่ป่วยก็ต้องยึดแนวทาง 4 อ. นี้อยู่แล้ว แม้แต่แพทย์เอง สาธารณะสุขเอง ก็แนะนำประชาชนให้ใช้ 4 แนวทางหลักนี้เช่นเดียวกัน
 
 
12.
คำถาม :  การรับประทาน  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  และ วิตามินควบด้วย มีผลดีอย่างไร?
 
คำตอบ :  การที่ทำให้ร่างการได้รับสารอาหารครบ เช่น ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรท วิตามิน และแร่ธาตุ ตัวอย่างเช่นได้รับ วิตามิน 19 ชนิด แร่ธาตุ 13 เอ็นไซม์ 1,300 ชนิด ครบ หากร่างกายได้รับไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะมีปัญหาตามมามากมาย ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เพราะการเผาผลาญพลังงานนั้นต้องอาศัย วิตามิน แร่ธาตุ น้ำ และ โค เอ็นไซม์ ดังนั้นร่างกายของใครมีครบอยู่แล้ว เมื่อทานเผลิตภัณฑ์จากเอ็นไซม์เข้าไป ยิ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นหลายเท่าทวีคูณ แต่ร่างกายใครได้ไม่ครบร่างกายก็ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ อาจจะต้องเพิ่มวิตามินรวมควบคู่ แต่เฉพาะบางรายเท่านั้น ซึ่งในผลิตภัณฑ์ของเราก็มีวิตามินต่างๆอยู่แล้วอย่างเพียงพอ
 
 
13.
คำถาม :  ขนาด และวิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ ที่เหมาะสม เป็นอย่างไร?
 
คำตอบ :  ผู้ใช้ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ควอลิเทส  ก่อนอาหาร ½ ชม. - 1ชม. โดยรับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล ก่อนอาหาร 2-4 เวลา (เช้า - กลางวัน - เย็น - ก่อนนอน)
 
 
14.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  มีข้อควรระวังในการใช้ในผู้ป่วยโรคต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ? 
 
คำตอบ :  ข้อควรระวังในการใช้สำหรับผู้ป่วยโรคเกาท์,, รูมาตอยด์ ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ 2 แคปซูล ก่อนอาหารเท่านั้นเพราะการย่อยจากเอนไซม์อาจจะทำให้รู้สึกปวดตามส่วนที่เราเป็นโรคดังกล่าว แต่ไม่ทุกคนและไม่เป็นอันตรายเพราะเป็นปกติของการทำงานจากเอนไซม์ ประมาณ 3-7 วันก็จะปกติ
 
 
15.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ควอลิเทส สามารถใช้ในเด็กและสตรีมีครรภ์ได้หรือไม่?
 
คำตอบ :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ สามารถใช้ในเด็กและสตรีมีครรภ์ได้ ข้อกำหนดข้างกระปุกผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้นั้นเป็นเพียงข้อกำหนดที่บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักการขึ้นทะเบียนขององค์การอาหารและยา (อย.) เท่านั้น
 
 
16.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  ผ่านการรับรองความปลอดภัยของผู้บริโภคจากสถาบันใดบ้าง? 
 
คำตอบ :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันได้แก่
 
1. องค์การอนามัยโลก (WHO): ได้รับการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพสูงสุดระดับหนึ่ง (Bio Safety Level 1).ในกลุ่มของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีในผลิตภัณฑ์
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว. หรือ TISTR)
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณะสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข (THAI NIH)
4. เซ็นทรัลแล็ป ประเทศไทย
5. OMIC (Oversea Merchandise Spection Company)
6. SGS
7. TINT (Thailand Institute Nuclear Technology)
 
(การตรวจ ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ นั้น ตรวจเพื่อสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค หลังจากที่ได้นำ ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ไปตรวจ ผลจากทุกแล็ป ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้บริโภค)
 
 
17.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  ผลิตจากที่ไหน ผลิตเมื่อไร มีอายุการเก็บรักษานานแค่ไหน?
 
คำตอบ :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  ผลิตในเมืองไทย โดยนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ความชำนาญ ควรเก็บในอุณหภูมิปกติ ไม่เกิน 47 องศาเซลเซียส อายุ 2 ปี นับจากวันผลิต
 
 
18.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  มีกระบวนการ และกรรมวิธีในการผลิตอย่างไรบ้าง?
 
คำตอบ :  ผลิตด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูง
 
 
19.
คำถาม :  ส่วนประกอบที่สำคัญของ ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ มีอะไรบ้าง?
 
คำตอบ :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  ประกอบไปด้วย จุลินทรีย์ 3 ชนิด (แบคทีเรีย 2 ชนิด และยีสต์ 1 ชนิด) และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย (จมูกข้าวสาลี, โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง, โปรตีนสกัดจากข้าวสาลี  และวิตามินอี วิตามิน ดี 3 เอนไซม์ ต่างๆ เช่น เอนไซม์ย่อยอาหารและเอนไซม์รักษาโรคเป็นต้น
 
 
20.
คำถาม :  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ควอลิเทส ได้มาจากที่ไหนบ้าง?
 
คำตอบ :  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ มาจากธรรมชาติโดยการคัดวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งหมดมาจากประเทศไทย
 
 
21.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ควอลิเทส เป็นสินค้าที่ผลิตโดยคนไทย จะมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับของต่างชาติหรือไม่?
 
คำตอบ :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ เป็นสินค้าที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพทัดเทียมกับของต่างชาติแน่นอนเพราะกลุ่มนักวิจัยไทยและนักวิจัยสวีเดนร่วมมือกัน
 
 
22.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส  มีของปลอมหรือไม่?
 
คำตอบ :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ไม่มีของปลอม เนื่องจากว่าผู้ผลิตรายอื่น ๆ ไม่สามารถเลียนแบบได้ง่าย ๆ เหมือนผลิตภัณฑ์ทั่วไป หากเลียนแบบประสิทธิภาพจะไม่ดีไม่เห็นผล  ถ้าหากจะมีก็จะเป็นการปลอมฉลากด้านนอกมากกว่า เพื่อความมั่นใจโปรดรับสินค้าจากเราเท่านั้น หรือหากท่านทราบว่ามีการปลอมแปลงสินค้าของเรา ท่านสามารถแจ้งกลับมาได้ที่เรา หากคดีถึงที่สุดบริษัทของเรามีผลตอบแทนให้อย่างสูงด้วย
 
 
23.
คำถาม :  สามารถหาซื้อ ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ได้ที่ไหนบ้าง?
 
คำตอบ :  จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
 
 
24.
คำถาม :  เหตุใด ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ควอลิเทส จึงมีราคาแพง?
 
คำตอบ :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค หากจะเปรียบเทียบกันระหว่างการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันนับว่าค่ารักษาแพงมาก แล้วการรักษาปัจจุบันไม่ได้มีการรับรองว่าจะสามารถหายขาดได้  มีคำกล่าวที่ได้ยินอยู่เสมอว่า หากใครเป็นโรคเบาหวานแล้ว ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ จะต้องทานยาไปตลอดชีวิต เพราะเนื่องจากบนโลกใบนี้ยังไม่มีใครสามารถผลิตยามารักษาเบาหวานได้
 
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 
โรคที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดขา
ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์
ไม่น่าเกิน 3 กระปุก
โรคเบาหวาน
ประมาณ 200,000-250,000 บาท
ยังไม่รวมขาเทียมอีกเป็นแสน
ค่าใช้จ่ายประมาณไม่ถึง
10,000 บาทเท่านั้น
 
             
 
เมื่อระดับน้ำตาลลดลงมาเป็นปกติคือไม่เกิน 126 ร่างกายจะเริ่มซ่อมแซมตัวเองอย่างรวดเร็วอย่างที่ปรากฏในภาพ
 
 
25.
คำถาม :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ มีการจดสิทธิบัตรหรือไม่?
 
คำตอบ :  ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ ชื่อ ควอลิเทส  เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เอ็ม.เอส.วาย.39 จำกัดหากมีใครละเมิดหรือปลอมแปลง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายได้
 
หมายเหตุ:
คำที่ไม่สามารถพูดได้ เช่น คำว่า หาย, รักษา, ดีขึ้น, ป้องกัน,  รักษาเซลล์ ทำให้เซลล์แข็งแรง
 
หากต้องการอยากจะพูดให้เลี่ยงไปใช้คำพูดว่า : 
 
            เมื่อทานผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ เข้าไปแล้ว ร่างกายจำกลับมาสู่ภาวะปกติ เมื่อร่างกายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ร่างกายจะเริ่มรักษาตัวมันเอง ร่างกายมันจะฟื้นฟูตัวเอง ให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ ที่เห็นแผลกลับมาเป็นปกติ เพราะร่างกายซ่อมแซมตัวมันเอง ไม่สามารถพูดได้ว่า ผลิตภัณฑ์จากเอนไซม์ชื่อนี้ ไปซ่อมแซม และทำให้หาย ผิดหลักกฎหมายประเทศไทย
 
 
 อาจารย์ ไพบูลย์ สุรินทร์

หลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์ จากเอนไซม์  แผลเริ่มแห้ง น้ำตาลในเลือดจาก 435 ลดลงมาเป็นปกติ 118
จนแผลแห้งเป็นปกติ ใส่รองเท้าได้ สดชื่นแข็งแรง สมรรถภาพทางเพศกลับมาเหมือนเดิมด้วย
 
 
 
คุณนราวุธ กรุงเทพ
 
เป็นแผลและน้ำตาลในเลือดสูง  หมอสั่งตัดขา แต่ไม่ยอม จนเจอผลิตภัณฑ์เอนไซม์ แผลและน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติ
 
 
 
แผลแห้งเร็วมากๆ สำหรับคุณยาย เสมา ที่บุรีรัมย์
 
 
ควอลิเทส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควอลิเทส สุดยอดเอนไซม์ (Beyond Enzyme)
ที่เหนือกว่าเอนไซม์คุณภาพระดับโลก
สูตร ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็ม.เอส.วาย.39 จำกัด
56/5 ซอยลาดพร้าว 91(เกษร) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 02-5420975 - 6 Fax : 02-5421764
Line : @qualites_enzyme  (มีแอดด้วยนะคะ)
Copyright © 2016 qualitesthai.com All Rights Reserved.